Urbanizam

Urbanizam

Urbanizam je naučna disciplina, veština i tehnika uređenja i organizacije naselja koja uzima u obzir estetske, higijenske i praktične potrebe […]

uautonoma.cluniversidad politecnica salesianauautonoma.cl