Domain for sale

Compare Listings

Fasadom do koncepta

Fasadom do koncepta

Do koncepta se može doći na više načina. Postupno, u jednom ili drugom pravcu i ide od ulaznih parametara, preko konceptualnih skica ili diagrama, do usvajanja i konkretizacije, te na kraju finalizacije i materijalizacije same ideje.

U tom smislu materijalizacija objekta je suština problema, koji svaki projektant rešava baveći se fasadom.

Pristupiti dizajnu fasade, tačnije dizajnu objekta kroz fasadu u startu može proizvesti mnogo prilika za dalju genezu jednog traženog koncepta. Materijalizovati objekat na početku, pre dalje razrade može podstaknuti kreativnost do nivoa rešenih problema. Uslov za ovakav pristup jeste poznavanje materijala i tehnilogija koji će biti primenjeni na samom objektu.

Posmatrajući ilustrativni primer detalj razložene fasade segmenta jedne nastavne jedinice može se uočiti intencija za primenom savremenih materijala u materijalizaciji objekta.

Ilustrativni primer projekta objavljen je u časopicu Arhitekta, izdanje broj 3, tema: Fasadom do koncepta.

Autor: Fuad Gudžević

img

Agent

Join The Discussion